Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.1_DPP001

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania do Obsługi Świadczeń o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.1 (DPP001).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.1

Szanowni Państwo.
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST), Dodatków Mieszkaniowych (DM) o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.1.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.0_DPP005

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania do Obsługi Świadczeń o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.0 (DPP005).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych, a także zainstalować na serwerze lub na wersji jednostanowiskowej, jeśli do tej pory nie zostało to dokonane oprogramowanie Java JDK 7 update 15. Pobrany z FTPS plik G-1.02-1-0.0_DPP005.exe należy uruchomić na serwerze i na każdej stacji roboczej.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.0_DPP004

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania do Obsługi Świadczeń o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.0 (DPP004).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. Pobrany z FTPS plik G-1.02-1-0.0_DPP004.exe należy uruchomić na każdej stacji roboczej.
Po zainstalowaniu plików należy zalogować się do systemu na jednej ze stacji roboczych w celu zaktualizowania bazy.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.0_DPP003

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania do Obsługi Świadczeń o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.0 (DPP003).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych, a także zainstalować na serwerze lub na wersji jednostanowiskowej, jeśli do tej pory nie zostało to dokonane oprogramowanie Java JDK 7 update 15. Pobrany z FTPS plik G-1.02-1-0.0_DPP003.exe należy uruchomić na serwerze i na każdej stacji roboczej.

Pakiet Poprawek DPP002 do wersji G-1.02-1-0.0 do Oprogramowania do Obsługi SR/FA/DM/ST

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania do Obsługi Świadczeń o pełnym oznaczeniu wersji G-1.02-1-0.0 (DPP002).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. Plik G-1.02-1-0.0_DPP002.exe można pobrać z serwera FTPS lub wybierając w głównym oknie aplikacji menu Pomoc a następnie Sprawdź dostępność aktualizacji. Pobrany plik należy uruchomić na każdej stacji roboczej.

SR, FA, SW, ST, DM

Oprogramowanie do Obsługi świadczeń jest systemem informatycznym mającym za zadanie wspierać i usprawniać pracę użytkownikom w realizacji zapisów Ustaw dotyczących: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów Socjalnych, Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych, Windykacji należności, a także na poziomie województwa przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Głównymi zaletami oprogramowania jest:

Wspomaganie użytkownika

 • Po rejestracji wniosków automatycznie jest tworzona decyzja z weryfikacją danych na zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • Zbieranie informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji,
 • Szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w systemie,
 • Wsparcie we wprowadzaniu danych w oparciu o dane już zgromadzone,
 • Bieżąco prowadzona adaptacja systemu do zmian wymogów prawnych (w zakresie ustaw), aktualnych Wymagań Homologacyjnych, potrzeb użytkowników oraz do zmian technologicznych,

Elastyczność

 • System posiada szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych umożliwjających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością Urzędu,
 • Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji lub dostęp tylko do ograniczonych czynności określonych przez administratora aplikacji,
 • Rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, jaki i list wypłat,
 • Bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez Użytkownika,

Bezpieczeństwo danych
Rutynowe kontrole w Ośrodkach, które wykorzystują nasze systemy wykazały, że zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Realizujemy również wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Proces sprawdzający zgodność Oprogramowania
Oprogramowanie na bieżąco jest zgłaszane do przeglądów akceptacyjnych w zakresie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Aktualnie system posiada świadectwa:

 • Świadectwo akceptacyjne dla Świadczeń Rodzinnych na poziom Gminy nr 3/1.03/SR/G/2015 z dnia 29 maja 2015r.
 • Świadectwo akceptacyjne dla Świadczeń Rodzinnych na poziom Marszałka nr 2/1.03/SR/W/2015 z dnia 29 maja 2015.
 • Świadectwo akceptacyjne dla Funduszu Alimentacyjnego nr 2/1.03/FA/G/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Strony

Subscribe to RSS - SR, FA, SW, ST, DM