Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.6

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową aktualizacją Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST), Dodatków Mieszkaniowych (DM) o oznaczeniu 1-0.6.
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.6 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy/Marszałek

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP007

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP007).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP007 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy
1. Dodanie w parametrach systemowych nowych kwot Dodatku Energetycznego obowiązujących od 1 maja 2015.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP006

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP006).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP006 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP005

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP005). Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP005 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy
1. Zmiana formatu przesyłu Tytułów Wykonawczych TAXI+ na zgodny z aktualnie wymaganym.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP004

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP004).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP004 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy/ Marszałek
1.Dodanie znacznika "BOdsDataOd1Dzien". Znacznik na tytule wykonawczym będzie drukował pierwszy dzień miesiąca w którym nastąpiła wypłata.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP003

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP003).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP003 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy
1. Poprawa uwzględniania osób przy wyliczaniu dochodu we wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP002

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP002).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP002 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy
1. Poprawa obsługi korespondencji w metryce.
2. Dodanie w parametrach systemowych nowej wartości parametru PROCENT ODSETEK.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5_DPP001

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.5 (DPP001).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5_DPP001 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy
1. Dodanie obsługi nowego wzoru wydruku PIT-8c.
2. Dodanie możliwości eksportu formularza PIT-8C do pliku xml.

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.5

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową aktualizacją Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST), Dodatków Mieszkaniowych (DM) o oznaczeniu 1-0.5. Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.5 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy/Marszałek

Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - G-1.02-1-0.4_DPP006

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad Pakietem Rozszerzeń Funkcjonalności Oprogramowania SR, FA, ST, DM o pełnym oznaczeniu 1-0.4 (DPP006).
Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji należy koniecznie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

W aktualizacji 1-0.4_DPP006 zrealizowano następujące elementy:

Zmiany dla Poziomu Gminy/Marszałek

Strony

Subscribe to RSS - SR, FA, SW, ST, DM