Statystyczna Aplikacja Centralna (SAC) wspomaga proces raportowania i komunikacji pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, działającymi na poszczególnych poziomach organizacyjnych:

Centralnym

  • Analizowanie oraz kontrole danych przekazywanych przez jednostki pomocy społecznej, w formie sprawozdań oraz zbiorów centralnych, w ramach ustawowego obowiązku sprawozdawczego,
  • Pozyskiwanie informacji od jednostek pomocy społecznej poprzez tworzenie oraz publikowanie formularzy sprawozdań jednorazowych,
  • Sterowania pracą aplikacji dziedzinowych, działających w jednostkach pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu,

Wojewódzkim

  • Analizowanie oraz kontrole danych przekazywanych przez jednostki pomocy społecznej z obszaru województwa, a następnie przekazywanie ich na poziom centralny,
  • Pozyskiwanie na własne potrzeby, informacji od jednostek pomocy społecznej w województwie, poprzez tworzenie oraz publikowanie formularzy sprawozdań jednorazowych,
  • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa,
  • Monitorowanie wydatkowania środków finansowych przekazywanych do gmin i powiatów na realizację zadań pomocy społecznej,

Powiatowym/gminnym

  • Wywiązanie się z ustawowego obowiązku przekazywania sprawozdań oraz zbiorów centralnych,
  • Uzupełnianie formularzy sprawozdań jednorazowych publikowanych przez jednostkę centralną oraz wojewódzką,
  • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu/gminy.