Oferta współpracy w zakresie korzystania z funkcjonalności Moduł Windykacji (WD)

UWAGA! Skrócony czas korzystania z Oprogramowania po wygaśnięciu licencji.
Szanowni Państwo.
Mamy przyjemność zaoferować Państwu rozszerzenie funkcjonalności z zakresu zadań dotyczących ustawy o pomocy społecznej (POMOST STD w obszarze PS) o Moduł Windykacji (WD).

Jednocześnie umożliwiamy Państwu zakup usługi komunikacji z klientami za pomocą poczty elektronicznej. Usługa zintegrowana jest z Systemem POMOST Std i może być użyta we wszystkich aplikacjach tego systemu. Zakup w/w usługi jest opcjonalny.

Zamówienia prosimy składać na dedykowanych formularzach w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Informujemy, iż w przypadku nieprzysłania zamówienia w wyznaczonym terminie, w dniu 1 lutego 2020 roku nastąpi blokada licencji.
Subscribe to RSS - Oferta