Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (z późniejszymi zmianami), w tym realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka i jego najbliższej rodziny – współmałżonka i nieletnich dzieci.

Istnieją dwa sposoby instalacji Oprogramowania Karta Polaka:
  • instalacja wspólna z aplikacją "Pomoc Społeczna" w ramach systemu POMOST Std,
  • instalacja na osobnej bazie danych.
Oprogramowanie Karta Polaka umożliwi Państwu m.in.:
  • prowadzenie rejestru rodzin/osób, którym przyznano świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
  • wprowadzenia numeru konta bankowego w danych osoby, jeżeli posiadacz Karty Polaka złoży oświadczenie woli o tym, by świadczenie pieniężne było przelewane na konto bankowe,
  • rejestrację decyzji wydanych przez Urząd Wojewódzki, dotyczących świadczeń pieniężnych dla posiadacza Karty Polaka,
  • realizację wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka w formie: gotówka, przelewy bankowe, przekazy pocztowe, za pomocą list wypłat lub dokumentów rozliczeniowych,
  • wprowadzenie archiwalnych danych dotyczących realizacji wypłat świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.