10.08.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 sierpnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem
3-16.3_DPP001
.

Aktualizacja umożliwia wykonanie prognozy wysokości zasiłków stałych i okresowych po zmianie kryteriów dochodowych od 1 października 2018 roku. Jest to możliwe z okna "Lista raportów", z menu "Prognoza".
Do instalacji DPP001 niezbędne jest posiadanie wersji 3-16.3.
07.08.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 07 sierpnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.3.

Aktualizacja wprowadza następujące nowe możliwości oprogramowania:
  • różne zestawy uwzględnianych dochodów w jednym wywiadzie, dla różnych pomocy;
  • anonimizację danych osobowych wskazanej osoby lub pracownika / użytkownika;
  • podpowiedź całej rodziny, jako świadczeniobiorców zasiłku okresowego;
  • uwzględnienie klauzuli RODO w...
17.07.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 lipca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.2.

Aktualizacja 3-16.2 jest obowiązkowa dla Jednostek realizujących zadania powiatowe (PCPR, MOPR, PMOPS), które od 1 sierpnia br. będą przyjmować wnioski o świadczenie dobry start, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pozostałe Jednostki mogą zainstalować aktualizację, jeśli okażą się dla nich przydatne wprowadzone zmiany.

Aktualizacji 3-16.2 można...
26.06.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 26 czerwca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.1. Po instalacji POMOST Std 3-16.1, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać aktualizację WYWIAD Plus 4.2.

Instalacja aktualizacji nie jest obowiązkowa, zachęcamy do instalacji tych z Państwa, dla których pomocne okażą się rozszerzenia funkcjonalności, przedstawione poniżej.
...
08.06.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 8 czerwca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std 3-16.0, będącą obowiązkową wersją aktualizacyjną oprogramowania, niezbędną do wykazania sprawozdawczości za pierwsze półrocze 2018 r.

Ponadto, wersja 3-16.0 przystosowuje POMOST Std do obsługi raportów z ZUS o pojawieniu się płatników składek, w ramach monitorowania sytuacji osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej.
O terminie udostępnienia pierwszego raportu...
16.05.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 16 maja 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-15.3.

Po instalacji POMOST Std 3-15.3, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać instalator nowego narzędzia Administrator Std 2.00, przeznaczoną dla systemu operacyjnego Windows.
Instalator dla systemu Linux będzie udostępniony w późniejszym okresie.

POMOST Std 3-15.3, we współpracy z narzędziem Administrator Std 2.00...
24.04.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 24 kwietnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-15.2. Po instalacji POMOST Std 3-15.2, z okna automatycznych aktualizacji można pobrać aktualizację WYWIAD Plus 4.1.

Instalacja aktualizacji nie jest obowiązkowa, zachęcamy do instalacji tych z Państwa, dla których pomocne okażą się rozszerzenia funkcjonalności, przedstawione poniżej.
23.04.2018
Szanowni Państwo,
od 1 czerwca 2018 r. będą obowiązywać zmiany wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (MP 2018.326), na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
04.04.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 4 kwietnia 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-15.1.

Instalacja aktualizacji nie jest obowiązkowa, zachęcamy do instalacji tych z Państwa, dla których pomocne okażą się rozszerzenia funkcjonalności, przedstawione poniżej.
15.03.2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 marca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować nową wersję WYWIAD Plus 4.0.
Wersja 4.0 wprowadza pakiet dodatkowych usług, rozszerzający możliwości oprogramowania ponad zakres przewidziany wymaganiami homologacyjnymi. W kolejnych wersjach, pakiet będzie rozszerzany o kolejne dodatkowe usługi. W roku 2018, korzystanie z dodatkowych usług nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

WYWIAD Plus 4.0 wprowadza dwie dodatkowe usługi,...

Strony