Oprogramowanie do Obsługi Dopłat do Czynszów (DC) jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz towarzyszących tej ustawie aktów prawnych.

Zadaniem Oprogramowania DC jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty dopłat do czynszów, windykacji dopłat nienależnie pobranych, monitorowania stanu realizacji zadań oraz wykorzystaniu danych zarejestrowanych w systemie w sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie DC wraz z modułem windykacji wspiera użytkowników:
 • w procesie rejestracji wniosków,
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku i zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami,
 • w procesie wstrzymywania i wznawiania realizacji świadczeń,
 • w procesie odwoławczym,
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych,
 • w procesie wyliczania odsetek,
 • w procesie obsługi metryk,
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami,
 • przy generowaniu list wypłat dla beneficjentów i instytucji,
 • przy realizacji przelewów elektronicznych,
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe,
 • w raportowaniu realizacji zadań poprzez możliwość wykonania różnego rodzaju analiz i raportów,
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian prawnych oraz do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Oprogramowanie do obsługi Dopłat do Czynszów oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki m.in.:
 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania,
 • szerokiej gamie parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie do wymagań podyktowanych wielkością jednostki,
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu,
 • przygotowanym mechanizmom tworzenia zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika,
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty,
 • możliwości zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: odt, xls, html, pdf itp.

Oprogramowanie do obsługi Dopłat do Czynszów wraz z Modułem Windykacje może funkcjonować jako:
 • osobna instalacja z dedykowaną bazą danych,
 • aplikacja w ramach Oprogramowania do Obsługi Świadczeń.