06.08.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.48.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.48.1:
  • Umożliwiono wymianę dokumentów elektronicznych SED w ramach EESSI
  • Dodano mechanizm wydruków dla dokumentów elektronicznych
  • Umożliwiono obsługę załączników dołączanych do dokumentów
  • Dodano funkcjonalność tworzenia nowej edycji szkolenia z przepisaniem danych podstawowych
03.04.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.47.0 oprogramowania WUP-Viator.

29.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.46.1:
  • Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w roku 2019
  • Dodano sprawozdanie IORP – o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy
02.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.0 oprogramowania WUP-Viator.

01.10.2018

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.45.0 oprogramowania WUP-Viator.