03.04.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.47.0 oprogramowania WUP-Viator.

29.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.1 oprogramowania WUP-Viator.

    Główne zmiany w pakiecie 2.0.46.1:
    • Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
    • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w roku 2019
    • Dodano sprawozdanie IORP – o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy
02.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.0 oprogramowania WUP-Viator.

01.10.2018

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.45.0 oprogramowania WUP-Viator.